Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO2

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti sa týka realizácie prístavby haly príjmu živej hydiny na zlepšenie logistiky pri manipulácii so živou hydinou a návrhu novej odparovacej stanice kyslíka a oxidu uhličitého a nového zmiešavača zmesi 80 % kyslíka a 20 % CO2.
 • Dotknutá obec: Topoľčany (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
 • IČO Navrhovateľa: 31562540
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  02.08.2022
  02.08.2022
  02.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.10.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.11.2022