Preskočit na obsah

Prístavba a prestavba skladu MTZ II

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.8 Mliekárne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov s kapacitou spracovaného mlieka
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie