Preskočit na obsah

Prístavba k skladovej hale č. 829

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - je prístavba k existujúcemu objektu skladovej haly so súpisným číslom 829.
 • Dotknutá obec: Strečno (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Ľuboslav Janus, JANUS NÁPOJE, Záhradná 458/17 013 24 Strečno
 • IČO Navrhovateľa: 40434796
 • Povoľujúci orgán: Obec Strečno - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.08.2022
  Text oznámenia o zmene
  08.08.2022
  08.08.2022