Preskočit na obsah

Prístav športových a rekreačných plavidiel Štúrovo

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.3 Rekreačné prístavy pre jachty a malé člny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie prístavného bazénu pre motorové rekreačné plavidlá a objektov pre ubytovanie, stravovanie a servis.
 • Dotknutá obec: Štúrovo (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AGIMPEX, s.r.o., Železničný rad 2, 943 02 Štúrovo
 • IČO Navrhovateľa: 36562653
 • Povoľujúci orgán: MÚ Štúrovo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.12.2006
  Spracovateľ zámeru ARDIMG s.r.o., Bratislava
  Text zámeru
  08.12.2006
  08.12.2006
  08.12.2006
  08.12.2006
  Právoplatné rozhodnutie
  20.02.2007