Preskočit na obsah

Priemyselný park Kostolné Kračany

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru činnosti je vybudovanie priemyselného parku v obci Kostolné Kračany ako novej priemyselno - skladovej zóny.
 • Dotknutá obec: Kostolné Kračany (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
 • Navrhovateľ: obec Kostolné Kračany
 • IČO Navrhovateľa: 00305511
 • Povoľujúci orgán: ObÚ Kostolné Kračany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru SIRECO spol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  24.10.2003

  Fotografie