Priemyselný park - Javorinská, Myjava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.13 Projekty rozvoja priemyselných zón
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovanie prístupových komunikácií a technickej infraštruktúry
 • Dotknutá obec: Myjava (okres: Myjava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Mesto Myjava, MÚ Myjava, M.R.Štefánika 4, 907 14 Myjava
 • IČO Navrhovateľa: 00309745
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Myjava, ObÚ ŽP Nové M.n.Váhom
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.