Priemyselný park Bašovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vybudovanie novej priemyselnej lokality. Zámer rieši vybudovanie Priemyselného parku Bašovce, ktorý bude pozostávať zo 4 výrobných hál, každá výrobná hala bude mať výmeru 8113 m2.
 • Dotknutá obec: Bašovce (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: 1 Shelfco, s.r.o., Sládkovičova 857/7, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47752521
 • Povoľujúci orgán: Obec Bašovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.08.2020
  Spracovateľ zámeru Enviplan, s.r.o.
  Text zámeru
  13.08.2020
  13.08.2020