Preskočit na obsah

Priemyselný park Bánovce nad Bebravou - Horné Naštice

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.13 Projekty rozvoja priemyselných zón
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je zhodnotenie plochy v severozápadnej časti obce Horné Naštice.
 • Dotknutá obec: Bánovce nad Bebravou, Horné Naštice (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
 • IČO Navrhovateľa: 00310182
 • Povoľujúci orgán: Obec Horné Naštice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviconsult s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  28.05.2004

  Fotografie