Preskočit na obsah

Priemyselný areál spoločnosti EDM s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba objektu výroby spoločnosti EDM, s.r.o., z dôvodu expanzie spoločnosti do nových priestorov nakoľko v existujúcej prevádzke už nie je možný ďalší rozvoj výroby z dôvodu naplnenia kapacity územia.
 • Dotknutá obec: Oravské Veselé (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: EMBLEM s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná
 • IČO Navrhovateľa: 46532447
 • Povoľujúci orgán: Obec Oravské Veselé
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.07.2021
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  02.07.2021
  02.07.2021
  02.07.2021
  02.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.09.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  29.11.2021