Preskočit na obsah

Priemyselno - logistický park Sučany

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je výstavba priemyselno - logistického parku so zameraním na logistiku a skladovanie tovaru pred jeho ďalšou distribúciou, s možnosťou využitia hál pre ľahkú výrobu predovšetkým so zameraním na strojársku a elektrotechnickú výrobu, presnú mechaniku, resp. montážne výroby.
 • Dotknutá obec: Sučany (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 • IČO Navrhovateľa: 46887741
 • Povoľujúci orgán: Obec Sučany; Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  31.03.2023
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina
  Text zámeru
  31.03.2023
  31.03.2023
  31.03.2023