Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Základne informácie