Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného štadióna v Banskej Bystrici

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zimný štadión Banská Bystrica má kapacitu cca 2 841 miest pre návštevníkov. Otvorený bol v decembri roku 1956, zastrešený bol v roku 1966 drevenými oblúkovými lepenými nosníkmi. Je domovským stánkom hokejového klubu HC ’05 Banská Bystrica, ktorý má predmetné priestory štadióna v prenájme od mestkej spoločnoasti MBB a.s.. V roku 2009 prebehla rekonštrukcia južnej tribúny, ktorá bola v havarijnom stave. V decembri 2013 prebehla rekonštrukciu severnej tribúny. V auguste 2019 podporila odsúhlasila vláda Slovenskej republiky finančnú podporu pre organizáciu Letného olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa bude konať v júli 2021 a s tým súvisiace investície do športovísk v Banskej Bystrici. Podujatie EYOF je multišportovým olympijským podujatím európskeho charakteru pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov. V Banskej Bystrici sa uskutoční 16. edícia letnej verzie EYOF. Predpokladá sa účasť 3 500 športovcov z 50 štátov, 460 rozhodcov, 2 000 dobrovoľníkov, 200 pracovníkov médií, 150 pracovníkov bezpečnostných služieb, viac ako 200 usporiadateľov a 240 VIP hostí, čo predstavuje celkom vyš e 6 000 zúčastnených osôb. Súťažiť sa bude v desiatich olympijských športoch na úrovni majstrovstiev Európy juniorov. Pri organizácii tejto medzinárodnej športovej akcie sa počíta aj s využitím zimného štadióna.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: MBB a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36039225
 • Povoľujúci orgán: Mesto Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  Text oznámenia o zmene
  15.11.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  26.11.2020