Prestavba kravína na výkrm brojlerového mäsa Moldava nad Bodvou

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Objekty pre živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov ( hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výkrm brojlerov 50 000 ks.
 • Dotknutá obec: Žarnov (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: AGRO-MOLD, a.s. Moldava n/B.
 • IČO Navrhovateľa: 03172738
 • Povoľujúci orgán: OÚ Košice - okolie
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.