Preskočit na obsah

Prestavba bitúnka Revúca

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11. poľnohospodárska výroba a lesná výroba
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je prestavba stávajúceho bitúnku (toho času mimo prevádzky) na porážanie a spracovanie jatočných zvierat.
 • Dotknutá obec: Revúca (okres: Revúca)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Marek Čupka, Revussova 1151/20, Revúca
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo životného prostredia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru J. Pintér
  Právoplatné rozhodnutie