Preskočit na obsah

Premiestnenie a rekonštrukcia CCIP

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.8 Mliekárne a priemyselné výrobne mliecnych výrobkov s kapacitou spracovaného mlieka
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie