Preskočit na obsah

Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Obchodné prístavy, prístavné móla na nakladanie a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi a vonkajiie prístavy (okrem železniených mól)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je prečerpávanie ropných produktov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií , Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: SPaP a.s., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35705671
 • Povoľujúci orgán: MÚ Bratislava, KÚ Bratislava, Oú BratislavaII
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Creative, spol. s.r.o., Pezinok
  Právoplatné rozhodnutie
  15.12.2003