Preskočit na obsah

Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy 13.6 Dezinfekčné stanice (koľajiská) 13.8 Električkové dráhy, lanové dráhy a trolejbusové dráhy 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je výstavba a prevádzka predstaničného komplexu Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií , Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárs
 • Navrhovateľ: I.P.R.Slovakia s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35770431
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.03.2007
  Spracovateľ zámeru EKOJET spol. s r.o., Bratislava

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  22.03.2007

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o. Bratislava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  07.03.2005