Predajňa potravín LIDL Trnava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe širokého sortimentu potravín.
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Navrhovateľ: LIDL Slovenská republika v.o.s.,Vajnorská 160,BA
 • IČO Navrhovateľa: 35793783
 • Povoľujúci orgán: MÚ Trnava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.