Preskočit na obsah

Predajňa potravín LIDL Topoľčany ul. Československej armády P.O.Hviezdoslava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom posudzovania je výstavba a prevádzka predajne potravín LIDL
 • Dotknutá obec: Topoľčany (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: LIDL Slov.republika v.o.s., Vajnorská 160, 981 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35793783
 • Povoľujúci orgán: Mesto Topoľčany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  09.07.2004