Preskočit na obsah

Predajňa potravín LIDL Šaľa - Veča

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe širokého sotimentu potravín.
 • Dotknutá obec: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: LIDL Slovenská republika v.o.s., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35793783
 • Povoľujúci orgán: OU Šaľa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviconsult s.r.o., Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  20.01.2003