Predajňa potravín LIDL Prievidza

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predajňa potravín bude slúžiť predovšetkým nakupujúcim mesta Prievidza.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: LIDL Slovenská republika, v.o.s. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35793783
 • Povoľujúci orgán: OU Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.