Preskočit na obsah

Predajňa potravín LIDL, Dubnica nad Váhom

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obchodné zriadenie veľkopredajne potravín LIDL, s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov.
 • Dotknutá obec: Dubnica nad Váhom (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: LIDL Slovenská republika v.o.s.
 • IČO Navrhovateľa: 35793783
 • Povoľujúci orgán: OcÚ Dubnica nad Váhom
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru IVASO, spol. s.r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  25.07.2003

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

  Fotografie