Preskočit na obsah

Pravostranná ochranná hrádza pri vodnom toku Domanižanka, Zakvášov – Považská Bystrica

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie