Povrchové úpravy kovov - Vráble

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena bude v rozsahu zmeny množstva používaných chemických prípravkov (vstupných surovín) v prevádzke povrchových úprav kovov – Vráble v súvislosti s prechodom na štvorzmennú prevádzku (350 dní v roku vrátane dní údržby) a doplnkových úprav v jestvujúcich technológiách.
 • Dotknutá obec: Vráble (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble
 • IČO Navrhovateľa: 34137025
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.11.2017
  Text oznámenia o zmene
  15.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.01.2018