Porážkáreň BRANKO SLOVAKIA a.s..

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena účelu pôvodnej prevádzky umelej liahne moriek na porážkáreň moriek, chladenie a spracovanie mäsa.
 • Dotknutá obec: Trnovec nad Váhom (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Navrhovateľ: BRANKO SLOVAKIA a.s., Novozámocká 184, 949 05 Nitra,
 • IČO Navrhovateľa: 45383839
 • Povoľujúci orgán: Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 370/5, 927 01 Šaľa
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.