Polypropylén 3 - Nová výroba propylénu Slovnaft, a.s. Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.2 Rafinérie ropy (okrem podnikov, ktoré vyrábajú len mazadlá z ropy) vrátane závodov na regeneráciu opotrebovaných minerálnych olejov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie novej výrobne polypropylénu PP3 a výroba polypropilénu a.s. Slovnaft s uvedenou cieľovou kapacitou 255 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice, Rovinka, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka (okresy: Bratislava II, Senec, Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31322832
 • Povoľujúci orgán: OÚ Bratislava II
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.