Polyfunkčný súbor TATRA RESIDENCE

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je výstavba viacúčelového polyfunkčného súboru, s dominantnou funkciou obchodno-administratívnych činností a bývania. Súčasťou objektu sú parkovacie a garážové miesta.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: Tatra Residence, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35805498
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.