Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor Hraničná ulica, Bratislava Ružinov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia investičného zámeru, ktorý predstavuje výstavbu a prevádzku polyfunkčného súboru.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: YIT Slovakia a.s., Svätoplukova 2A 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35718625
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA
  MČ BA RUŽINOV
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.05.2023
  Spracovateľ zámeru Valeron
  Text zámeru
  29.05.2023
  13.09.2023