Preskočit na obsah

Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba polyfunkčného objektu s podzemnou parkovacou garážou. Objekt je navrhnutý ako kompaktná dvojpodlažná hmota s funkciou občianskej vybavenosti, z ktorej vyrastajú objemy bytových podlaží, vytvárajúce na streche podnože „dvor“ s vegetačnou strechou, slúžiacou ako relaxačný priestor pre obyvateľov navrhovanej stavby.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: JUNIS Development, s.r.o, Račianska 69, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36764566
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Nové Mesto; OÚ BA OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.01.2015
  Spracovateľ zámeru IVASO s.r.o., Pezinok
  Text zámeru
  07.01.2015
  07.01.2015