Polyfunkčný objekt LEOPOLIS

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba polyfunkčného objektu s celkovou podlahovou plochou cca 30.453 m2 zahŕňajúceho obytné priestory, obchodné a reštauračné priestory a prislúchajúce parkovacie priestory / plochy (spolu 535 parkovacích státí).
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Polyfunkčný objekt LEOPOLIS
 • IČO Navrhovateľa: 50867849
 • Povoľujúci orgán: Mesto Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.12.2018
  Spracovateľ zámeru EKOS Plus, s.r.o.
  Text zámeru
  14.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  10.05.2019