Polyfunkčný objekt, Bratislava, Sliačska ul., parc.č. 4797

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Objekt bude slúžiť na bývanie, kancelárie, obchod-služby.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: S.O.F. HERCEG s.r.o., Holíčska 23, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31375758
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Nové Mesto
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.