Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba komplexu s rôznymi formami bývania, občianskou vybavenosťou a parkovaním.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: IMMOEAST Slovakia, spol. s r.o., Jelenia 4, 814 99 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35946539
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Ružinov
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.