Polyfunkčný dom, ul. Nad Lúčkami Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie polyfunkčného domu, ktorého súčasťou budú dva obytné domy, reprezentatívna a funkčná administratívna budova, hromané garáže a parkoviská.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: OTYK invest, spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 18046428
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad MĆ Bratislava - Karlova Ves
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ekotrade HT, spol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  24.07.2003