Preskočit na obsah

Polyfunkčný dom Galantská cesta Dunajská Streda

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečenie požiadaviek občianskej vybavenosti.
 • Dotknutá obec: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Stavoinvesta DS, s.r.o., D. Streda
 • IČO Navrhovateľa: 31418775
 • Povoľujúci orgán: OU Dunajská Streda
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru SIRECO, s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  20.09.2002