Preskočit na obsah

Polyfunkčný dom Biskupice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Reprofilizácia riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu zóny Podunajské Biskupice.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: DomBytDevelopment, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36831026
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava
  Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.08.2021
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  23.08.2021
  21.12.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2022