Preskočit na obsah

Polyfunkčný dom BD AGORA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Projekt rieši vybudovanie polyfunkčného domu, ktorý pozostáva z jedného podzemného poschodia a šiestich nadzemných poschodí. V posudzovanom bytovom dome sa bude nachádzať spolu 54 bytových jednotiek na šiestich nadzemných poschodiach.
 • Dotknutá obec: Šamorín (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: SANKAINVEST, s. r. o.,
 • IČO Navrhovateľa: 46999485
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.05.2021
  Text zámeru
  10.05.2021