Polyfunkčný bytový objekt - Tomášikova ulica Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizáciou navrhovaného objektu a dotvorením obytného prostredia sa vytvoria podmienky pre rozšírenie celkovej ponuky pre bývanie.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: STAV - TRADE spol. s.r.o., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35736399
 • Povoľujúci orgán: Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.