Preskočit na obsah

Polyfunkčný bytový dom Záhradnícka ul., Bratislava - Ružinov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Novostavba s funkciou bývania a doplnkovej vybavenosti. Komplex je riešený hlavne na trvalé bývanie, so spoločenskými priestormi a občianskou vybavenosťou, poskytuje riešenie statickej dopravy v okolí.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ZELENKA a.s., Pribylinská 12, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44134339
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Ružinov, stavebný úrad
  Okresný úrad Bratislava, štátna vodná správa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.01.2022
  Spracovateľ zámeru ENVING, s.r.o., Rakovčík 58, 089 01 Svidník
  Text zámeru
  12.01.2022
  20.07.2022