Preskočit na obsah

Polyfunkčný bytový dom Račianska

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie nového polyfunkčného domu s bytovou časťou pre cca 516 obyvateľov, s plochami administratívy a občianskej vybavenosti a príslušným parkovaním (497 parkovacích stojísk) .
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: M S arch, s.r.o., Bartókova 1, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36812919
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  OÚ BA Bratislava, OSZP, oddelenie OP a VZ ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.02.2014
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  25.02.2014
  25.02.2014
  25.02.2014
  25.02.2014
  25.02.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  28.04.2014
  05.05.2014