Preskočit na obsah

Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - úprava počtu parkovacích miest

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Úprava počtu navrhovaných parkovacích miest
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Smart City Centre, s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50295365
 • Povoľujúci orgán: OU BA, MC BA - Ruzinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.10.2020
  Text oznámenia o zmene
  07.10.2020
  18.01.2021