Preskočit na obsah

Polyfunkčný areál – blok 10b – Mlynské nivy západ, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inom priestorovom usporiadaní stavebných objektov v mieste realizácie navrhovanej činnosti, rozdielnom zastúpení jednotlivých funkcií (väčšie zastúpenie administratívy na úkor funkcie bývania) a nižšom rozsahu navrhovanej činnosti.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SPV Development, s.r.o., Galandova 1, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36711128
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  10.12.2014
  Vyjadrenie
  05.12.2014