Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie nových polyfunkčných objektov a budov obchodu, nerušivej výroby a služieb pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím (bytové a apartmánové jednotky, plochy vyhradené pre obchod a služby a tiež pre výrobu s príslušným parkovaním a sadovými úpravami)
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ELITE HOLDING, a. s., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35712902
 • Povoľujúci orgán: OU BA, MC BA - Ruzinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.02.2019
  08.02.2019
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  08.02.2019
  08.02.2019
  08.02.2019