Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Nakoľko stavba Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava prešla niekoľkými vývojovými fázami a počas nich sa zmenili vonkajšie podmienky najmä na trhu s nehnuteľnosťami, investor sa rozhodol pristúpiť k niektorým zmenám, ktoré požaduje nová situácia. Menia sa dispozície bytov a na základe týchto zmien sa menia aj dispozície Spodnej stavby.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bratislavské podhradie, s. r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35835672
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  01.10.2014
  01.10.2014
  01.10.2014
  Vyjadrenie
  17.10.2014