Preskočit na obsah

Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Bratislava, objekty C0, C2, C34

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo výstavbe objektov C0, C2, C34, ktoré nadviažu na zástavbu Polyfunkčné stavby Twin City Komplexu a Polyfunkčný objekt Stanica Nivy s administratívnou vežou Nivy Tower.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Smart City Office s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50738429
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.05.2020
  Text oznámenia o zmene
  07.05.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.10.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  24.11.2020