Poľnohospodárska vinohradnícka usadlosť Svätý Jur - lokalita Korytá

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie poľnohospodársskej usadlosti, ktorá bude slúžiť na spracovanie hrozna z okolitých viníc, výrobu vína, jeho skladovanie a fľaškovanie
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: Ing. Michal Krajčovič,Matičná 588/23, 83103 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad , Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.