Poľnohospodárska vinohradnícka usadlosť Svätý Jur - lokalita Korytá

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom
  • Zistovacie konanie

Základne informácie