Preskočit na obsah

Polder na toku Smíchov

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou 10.7 Objekty protipovodňovej ochrany
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie