Pokračovanie v činnosti zberu starých voziediel v Brezne

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel

Základne informácie