Preskočit na obsah

Pokračovanie v činnosti zberu odpadov zo zdravotnej starostlivosti

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie