Pokračovanie v činnosti rekultivácie pôvodného lesného pôdneho fondu

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.12 Zneškodnovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie