Preskočit na obsah

Pokračovanie v banskej činnosti podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska,, lokalita Mútnik, Hnúšťa na roky 2024-2053

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je kontinuálne pokračovanie doterajšej ťažby na výhradnom ložisku Mútnik v tomto dobývacom priestore na základe nového POPD výhradného ložiska Mútnik hlbinným spôsobom na roky 2024 – 2053. Dobývací priestor Mútnik bol určený rozhodnutím Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů v Prahe zo dňa 15.11.1985 o ploche 925 700 m2. Banské dielo bude naďalej razené a dobývanie bude ťažené v určenej hranici pre Dobývací priestor Mútnik. Pre ťažbu, úpravu a prepravu vyťaženej suroviny budú naďalej používané schválené technologické postupy používané v súčasnosti a existujúce technické a technologické prostriedky. Vyťažená surovina sa bude naďalej upravovať mechanicky a to drvením, mletím a triedením za účelom získania potrebných zrnitostných frakcií. Separácia suroviny je zabezpečená ručným triedením ako prípadne aj gravitačnou a flotačnou technológiou v jestvujúcej úpravni.
 • Dotknutá obec: Hnúšťa (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Rimavská Sobota
 • Navrhovateľ: Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36034495
 • Povoľujúci orgán: Obvodný Banský úrad Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.05.2022
  Text oznámenia o zmene
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022